Sezon artystyczny 2013/2014

CHRZĄSTAWA WIELKA:
(zajęcia w szkole w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19)

W sezonie 2013/14 zapraszamy na zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym w Chrząstawie Wielkiej prowadzone w specjalnościach:
- fortepian/pianino
- gitara

Jeżeli zbierze się grupa zainteresowanych uruchomione zostaną kolejne specjalności:
- skrzypce
- akordeon
- śpiew solowy

CZERNICA:
(zajęcia w szkole w Czernicy, ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 9)

W sezonie 2013/14 zbieramy zapisy na zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym w Czernicy w specjalnościach:
- gitara
- skrzypce
- śpiew solowy
- akordeon
- keyboard

Ognisko Muzyczne w Czernicy zostanie uruchomione po zebraniu grupy zainteresowanych Uczniów.

2013/14 - Informacje dla Rodziców i Kandydatów, którzy chcą podjąć naukę w Ognisku Muzycznym:

W celu podjęcia nauki w Ognisku Muzycznym (w Chrząstawie lub w Czernicy) serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia terminu przesłuchania wstępnego połączonego z badaniem uzdolnień i predyspozycji muzycznych.

Przesłuchanie ma na celu poznanie predyspozycji muzyczno-słuchowych Kandytatów. Dzięki możliwości poznania indywidualnych możliwości będziemy mogli przygotować optymalny program rozwoju artystycznego. Nie prowadzimy negatywnej selekcji - wychodzimy z założenia, że z każdym Uczniem można rozwijać zdolności muzyczne.

W trakcie przesłuchania ustalone zostaną terminy indywidualnych lekcji nauki gry lub śpiewu.

2013/14 - Informacje dla Rodziców i dotychczasowych Uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

Uprzejmie prosimy o kontakt w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych:
Fortepian: wtorek, czwartek, piątek
Gitara: piątek