2013/2014

25.07.2014 - Galerie z koncertów 2013/14

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertów, które odbyły się w roku szkolnym 2013/14.

 Koncert Zimowy 2014 - Chrząstawa Wielka, 1.02.2014

 Koncert Letni 2014 - Chrząstawa Wielka, 7.06.2014

7.06.2014 - Letni Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego

Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 7.06.2014 odbędzie się Letni Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego na zakończenie sezonu artystycznego 2013/2014.

Serdecznie zapraszamy!

KONCERT UCZNIÓW OGNISKA MUZYCZNEGO - W programie występy młodych wykonawców - SOBOTA, 7 czerwca 2014, Godzina 16:00, Świetlica w Chrząstawie Wielkiej, OSP – ul. Wrocławska 36. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Relacja z koncertu w Nadolicach Wielkich - 16.11.2013

Reportaż z koncertu "Ave Maria i Muzyka Polska", który odbył się 16.11.2013 w Nadolicach Wielkich. W trakcie koncertu gościnnie wystąpili wybrani Uczniowie naszego Ogniska. Film "Koncert w Nadolicach Wielkich 16 listopada 2013 fragmenty" zrealizowany został przez Telewizję Czernica.

 

 

Źródło: Telewizja Czernica - http://www.telewizjaczernica.pl
http://telewizjaczernica.pl/index.php/kultura/video/koncert-w-nadolicach-wielkich-16-listopada-2013-fragmenty

Sezon artystyczny 2013/2014

CHRZĄSTAWA WIELKA:
(zajęcia w szkole w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19)

W sezonie 2013/14 zapraszamy na zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym w Chrząstawie Wielkiej prowadzone w specjalnościach:
- fortepian/pianino
- gitara

Jeżeli zbierze się grupa zainteresowanych uruchomione zostaną kolejne specjalności:
- skrzypce
- akordeon
- śpiew solowy

CZERNICA:
(zajęcia w szkole w Czernicy, ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 9)

W sezonie 2013/14 zbieramy zapisy na zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym w Czernicy w specjalnościach:
- gitara
- skrzypce
- śpiew solowy
- akordeon
- keyboard

Ognisko Muzyczne w Czernicy zostanie uruchomione po zebraniu grupy zainteresowanych Uczniów.

2013/14 - Informacje dla Rodziców i Kandydatów, którzy chcą podjąć naukę w Ognisku Muzycznym:

W celu podjęcia nauki w Ognisku Muzycznym (w Chrząstawie lub w Czernicy) serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia terminu przesłuchania wstępnego połączonego z badaniem uzdolnień i predyspozycji muzycznych.

Przesłuchanie ma na celu poznanie predyspozycji muzyczno-słuchowych Kandytatów. Dzięki możliwości poznania indywidualnych możliwości będziemy mogli przygotować optymalny program rozwoju artystycznego. Nie prowadzimy negatywnej selekcji - wychodzimy z założenia, że z każdym Uczniem można rozwijać zdolności muzyczne.

W trakcie przesłuchania ustalone zostaną terminy indywidualnych lekcji nauki gry lub śpiewu.

2013/14 - Informacje dla Rodziców i dotychczasowych Uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

Uprzejmie prosimy o kontakt w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych:
Fortepian: wtorek, czwartek, piątek
Gitara: piątek

2013/14 - Informacje dla Rodziców i Uczniów

Witamy serdecznie po wakacjach!

Zajęcia planujemy rozpocząć 20.09.2013.
Uprzejmie prosimy o kontakt w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych:
Fortepian: wtorek, czwartek, piątek
Gitara: piątek

Zajęcia grupowe rozpoczną się po zakończeniu przesłuchań nowych Kandydatów.

W bieżącym sezonie 2013/2014 zmieniamy trochę formułę naszych zajęć, aby jeszcze bardziej dopasować je do wieku, możliwości i zapotrzebowań naszych Uczniów. Dotychczasowy blok zajęć grupowych (3x45 minut - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół) zostanie zastąpiony nieco krótszym blokiem (3x30 minut lub 2x45 minut), który będzie bardziej przystępny i dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych dzieci. Ogólnie w bloku trwającym 1,5 godziny zegarowej dzieci będą mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach, które będą rozwijały ich zainteresowania i zdolności muzyczne. Również rozłożenie czasowe tych zajęć będzie zależało od kondycji psychofizycznej dzieci w danym dniu. Ogólnie w trakcie "zajęć grupowych" będą odbywać się zajęcia umuzykalniające z rytmiką (które połączą programowo dotychczasowe kształcenie słuchu i audycje muzyczne) oraz zespół (w trakcie którego dzieci będą uczyć się grać i śpiewać w grupie tak jak dotychczas).