30.10.2012 - Informacje po zebraniu organizacyjnym

25.10.2012 w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej odbyło się zebranie informacyjno-ogranizacyjne dla rodziców dzieci, pragnących rozpocząć naukę w powstającym Ognisku Muzycznym. 

Raz jeszcze dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie oraz za wszystkie uwagi i miłe słowa, które potwierdziły potrzebę uruchomienia Ogniska Muzycznego w Chrząstawie oraz zdopingowały nas do dalszej, intensywnej pracy związanej z uruchomieniem naszego projektu muzycznego. 

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu pragniemy przedstawić w skrócie najważniejsze informacje. 

1. W trakcie zebrania omówione zostały zajęcia, które prowadzone będą w ramach Ogniska Muzycznego. Informacje na temat tych przedmiotów znajdują się również w zakładce "Zajęcia

2. Oprócz powyższych zajęć planujemy organizację koncertów uczniów Ogniska (przynajmniej raz w semestrze), wyjazdów do filharmonii (min. raz lub dwa razy w roku) oraz spotkania z muzykami.

3. Ceny podane na stronie internetowej, plakatach, ulotkach dotyczą 4 tygodni zajęć w miesiącu. W przypadku, jeżeli w danym miesiącu wypadać będzie mniejsza liczba tygodni nauki (z powodu świąt, ferii itp.) - ceny będą proporcjonalnie zmiejszone (np. dla 3 tygodni zajęć będzie to 150 zł za program instrumentalny podstawowy i 187,50 zł za program instrumentalny rozszerzony).

4. W listopadzie przeprowadzone zostaną wstępne przesłuchania uczniów zapisanych do Ogniska. Przesłuchania przeprowadzone będą w celu poznania dzieci i oceny ich wstępnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań artystycznych. 

5. W trakcie zebrania zebraliśmy listę podpisów zainteresowanych rodziców, w związku ze staraniem się o uzyskanie dotacji na zakup instrumentów (m.in. pianin, instrumentów dla zespołu, instrumentów przeznaczonych do wypożyczania) oraz niezbędnych elementów wyposażenia (m.in. ław do pianin, pulpitów do nut itp.). Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za złożone podpisy, lista została przekazana odnośnym władzom 26.10.2012.

6. W trakcie spotkania zebraliśmy informacje dotyczące czasu wolnego dzieci, który będą mogły przeznaczyć na zajęcia w Ognisku. Przypominamy, że przewidziane są dwa dni zajęć: 1 dzień - indywidualna nauka gry na instrumencie (30 lub 45 minut), 2 dzień - blok 2,5 godziny zajęć grupowych (3x45 minut - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół wokalno-instrumentalny). Rodziców nieobecnych na zebraniu, uprzejmie prosimy o przekazanie nam informacji nt. dni, które pasowałyby najbardziej na zajęcia Ogniska. Można tego dokonywać osobiście, telefonicznie lub przez e-mail. Po zebraniu tych informacji - spróbujemy dostosować terminy zajęć Ogniska do Państwa możliwości i oczekiwań. 

 

Już w listopadzie odbędą się wstępne przesłuchania dzieci i prawdopodobnie rozpoczną się zajęcia. O dokładnych terminach - będziemy informować Państwa na bieżąco (na stronie internetowej i telefonicznie). 

W razie pytań lub uwag - serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.