2013/14 - Informacje dla Rodziców i Uczniów

Witamy serdecznie po wakacjach!

Zajęcia planujemy rozpocząć 20.09.2013.
Uprzejmie prosimy o kontakt w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych:
Fortepian: wtorek, czwartek, piątek
Gitara: piątek

Zajęcia grupowe rozpoczną się po zakończeniu przesłuchań nowych Kandydatów.

W bieżącym sezonie 2013/2014 zmieniamy trochę formułę naszych zajęć, aby jeszcze bardziej dopasować je do wieku, możliwości i zapotrzebowań naszych Uczniów. Dotychczasowy blok zajęć grupowych (3x45 minut - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół) zostanie zastąpiony nieco krótszym blokiem (3x30 minut lub 2x45 minut), który będzie bardziej przystępny i dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych dzieci. Ogólnie w bloku trwającym 1,5 godziny zegarowej dzieci będą mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach, które będą rozwijały ich zainteresowania i zdolności muzyczne. Również rozłożenie czasowe tych zajęć będzie zależało od kondycji psychofizycznej dzieci w danym dniu. Ogólnie w trakcie "zajęć grupowych" będą odbywać się zajęcia umuzykalniające z rytmiką (które połączą programowo dotychczasowe kształcenie słuchu i audycje muzyczne) oraz zespół (w trakcie którego dzieci będą uczyć się grać i śpiewać w grupie tak jak dotychczas).