Koncert Zimowy 2015 - Chrząstawa Wielka, 17.01.2015

Koncert Zimowy Uczniów Ogniska Muzycznego.
Chrząstawa Wielka, 17.01.2015

Usłyszeliśmy występy dwudziestu sześciu młodych muzyków - uczennic i uczniów Ogniska Muzycznego z Chrząstawy Wielkiej i Kamieńca Wrocławskiego. Jak na okres kolędowania i karnawału przystało, mogliśmy usłyszeć zarówno polskie kolędy i pastorałki, utwory ludowe i tradycyjne, wybrane dzieła muzyki klasycznej, jak i oryginalne aranżacje utworów współczesnych. Nie zabrakło również "twórczości własnej" - kompozycji młodych muzyków, tworzonych w trakcie zajęć nauki gry na instrumencie. 

Tradycyjnie już, na rozpoczęcie i zakończenie wieczoru, usłyszeliśmy kolędy w wykonaniu Zespołu Ogniska Muzycznego z Chrząstawy Wielkiej.